Autoren

Wim Diemel

Wim Diemel heeft klassieke talen, Hebreeuws, filosofie en theologie gestudeerd. Daarna heeft hij jaren filosofie, religiewetenschappen en maatschappijleer in het Voortgezet onderwijs gedoceerd. Na zijn pensionering heeft hij intensief kennis genomen van de verworvenheden van de moderne Bijbelwetenschappen, waaronder ook de geschiedenis, sociologie, archeologie en literatuur van het oude Midden-Oosten. Dit resulteerde uiteindelijk in dit boek.

Publicatie:

Hoogtepunten