Dagelijks leven & lifestyle

Myn kyk op het leven

Ping Yan Ong

Myn kyk op het leven

De mens is als de hoogontwikkelde, succesvolle levensvorm op aarde geëvolueerd.Evenals andere levensvormen moet hij leven, overleven, voortleven en voortplanten voor deinstandhouding van de soort. Daarvoor is hij uitgerust met de meest ontwikkelde en complexeorgaansystemen. Bij de voortgang van het leven dreigt er een ontsporing te ontstaan in hetevenwicht tussen het materiele en immateriele. Hierdoor dreigt ook de Harmonie in het algemeenwelzijn en innerlijk geluk te ontstaan.
Formaat: 12 x 19
Pagina aantal: 66
ISBN: 978-3-85438-514-1
Publicatie datum: 09.11.2014
EUR 16,90

Hoogtepunten