Raadgevers en non-fictie

Spirituele menswording in joods perspectief

Dr. Frans Hartensveld

Spirituele menswording in joods perspectief

Een wijsgerig-antropologische zienswijze
De boodschap in dit boek kan van grote betekenis geacht worden, en als gids dienen voor de mens die in spiritueel besef zoekt naar de zin van het bestaan, en die antwoord wil geven op de vraag hoe hij 'mens' kan zijn.
Formaat: 12 x 19
Pagina aantal: 140
ISBN: 978-3-7103-0064-6
Publicatie datum: 02.11.2014
EUR 16,90

Hoogtepunten